Mieren

HomeOngedierteMieren

De mier, iedereen kent het insect. Mieren zijn sociale insecten die in kolonies bij elkaar wonen in een mierennest. Ze behoren tot de groep van de vliesvleugeligen. Mieren komen wereldwijd voor en er bestaan meer dan twaalfduizend soorten. Heb jij mieren in huis, lees dan hier verder over de mier.

Hoe zien mieren eruit?

Alle soorten mieren bestaan uit drie delen, namelijk de kop, het borststuk en het achterlijf. Ze hebben drie paar poten. Hoe groot de mieren zijn en welke kleur ze hebben hangt af van de soort mier. Alleen de koninginnen en de mannetjesmieren hebben vleugels.

Tips

 • Berg zoet en aantrekkelijk voedsel op in voorraadbussen, trommels of andere bakjes.
 • Dicht naden en kieren zo goed mogelijk af, voorzie open voegen van zogenaamd insectengaas.
 • Maak je aanrecht en keukenkastjes schoon met een mengsel van water en azijn.
 • Mieren houden van bladluis. Heb je planten met bladluis, bestrijd deze dan.

Een mierenkolonie

Een kolonie bestaat vaak uit één, soms uit meerdere koninginnen, met een grote groep werksters en jonge mannetjes. De werksters vormen de grootste groep binnen een kolonie. De werksters zijn onvruchtbare dochters van de koningin en hebben verschillende taken binnen de kolonie. Taken van werksters zijn voedsel verzamelen, het mierennest bouwen/onderhouden, verzorgen van de jongen en bescherming van het nest. Een kolonie kan uit miljoenen mieren bestaan en bevindt zich in Nederland vaak tot diep onder de grond.

Vliegende mieren

Mieren ontstaan als larven in een mierennest. Deze larven worden opgekweekt tot onvruchtbare werksters, koninginnen en mannetjes. Alleen de mannetjes en de koninginnen hebben vleugels. Als deze voldoende ontwikkeld zijn, verlaten ze vliegend het nest, in Nederland zie je meestal op warme dagen deze vliegende mieren. Dan volgt de bruidsvlucht, in de lucht paren de koninginnen en de mannetjes. Na het paren sterven de mannetjes. De koninginnen verliezen hun vleugels en zoeken met enkele werksters naar een nieuwe nestplaats. Hier beginnen ze aan het stichten van een nieuwe mierenkolonie.

Hoe communiceren mieren?

Mieren stammen af van de wespachtigen. Dit kun je zien doordat de bouw van de twee insecten sterke overeenkomsten vertoont. Een belangrijke eigenschap van mieren is dat ze onderling goed communiceren. Voedselbronnen vinden ze terug door een reukspoor te maken naar het voedsel, zodat de andere mieren het ook vinden. In ‘Oma weet raad‘ lees je hoe je deze reuksporen verstoort. Ook herkennen mieren bepaalde punten en zijn ze in staat op het aantal stappen dat ze gezet hebben te tellen. Vergeleken met andere insecten maakt dit mieren bijzonder intelligent.

Soorten mieren

Wereldwijd bestaan er meer dan twaalfduizend soorten mieren. In Nederland is de aanwezigheid van vijftig mierensoorten vastgesteld. Veelvoorkomende mierensoorten in Nederland zijn onder andere:

 • De Tuinmier
  3 tot 4 millimeter lang, zwart glanzend en heeft dezelfde bouw als die van een wesp.
 • De Kale Bosmier
  4 tot 9 millimeter lang, rood tot roodbruin gekleurd en komen veelal voor in naald- en loofbossen.
 • De Faraomier
  2 tot 3 millimeter lang (koninginnen zijn 4 tot 5 millimeter lang), bruingeel tot zwartbruin van kleur en zijn echte alleseters.
 • De Zwarte Wegmier
  3 tot 5 millimeter (werksters), 9 millimeter (koningin), bruin/zwart van kleur en leven van het melken van bladluis.
 • De Gewone Steekmier
  3,5 tot 5 millimeter lang, roodachtig tot geel gekleurd en kunnen venijnig bijten. Deze mier zit zelden tot nooit in huis.
Wist je dat...

Alléén échte
ongediertebestrijders uit jouw buurt!