Muizen

HomeOngedierteMuizen

Muizen zijn knaagdieren, de meest vruchtbare zoogdieren die er bestaan. Ook is de muis, na de mens, het zoogdier met de grootste verspreiding over de wereld. Muizen leven graag in de nabijheid van de mens. Vanwege onze comfortabele huizen en het aanbod van voedsel hebben mensen al snel muizen in huis.

Hoe ziet een muis eruit?

Huismuizen, de meest voorkomende muizensoort in Nederland, hebben een bruingrijze vacht. Muizen zijn ongeveer zeven tot tien centimeter lang en hebben dan nog een staart die ongeveer even lang is als hun lichaam. Ze hebben zwarte, bolle ogen, grote rechtopstaande oren en een spitse snuit. Muizen hebben vier snijtanden die continu doorgroeien. Om de tanden scherp en kort te houden, moet de muis voortdurend knagen.

Tips

  • Maak alle kieren en gaten in je huis die groter zijn dan je duim dicht.
  • Voorkom zoveel mogelijk het aanbod van voedsel. Bewaar voedingsmiddelen in afgesloten bussen en bakken.
  • Ruim rommel in en rondom je huis op. Stapels rommel vormen de ideale verblijfplaatsen voor muizen.

Voortplanting van muizen

Muizen zijn zoogdieren en planten zich in razend tempo voort. Een vrouwtjesmuis draagt twee tot twaalf jongen in haar buik gedurende drie weken. De jonge muizen worden naakt, doof en blind geboren. Na zes weken zijn de jonge muizen geslachtsrijp. Muizen planten zich gedurende het hele jaar voort en hebben meerdere muizennesten per jaar. Om inteelt te voorkomen, herkennen muizen hun eigen familie aan de geur van de urine.

Leefomgeving van muizen

Muizen zijn cultuurvolgers. Dat wil zeggen dat muizen overal leven waar mensen zijn. De huismuis past zich zeer gemakkelijk aan aan zijn leefomgeving en overleeft de meest extreme leefomstandigheden. Muizen hebben hun nest vaak in de buurt van hun voedselbronnen. Muizen leven in groepen met een duidelijke hiërarchie. Daarnaast zijn muizen erg nieuwsgierig. Muizen zijn met name ’s nachts actief.

Wat eten muizen?

Muizen zijn knaagdieren en knagen dus voortdurend aan alles wat los en vast zit. Muizen hebben een voorkeur voor vet- en eiwithoudend voedsel. Met name noten, granen, zaden, insecten en larven eten ze graag. Bij gebrek aan beter eten ze ook minder voor de hand liggend eten, zoals zeep of lijm. Muizen eten drie tot vier gram voedsel per dag en hoeven niet perse water te drinken als het voedsel voldoende vocht bevat. Muizen eten graag van een “schoon bord”, vieze en rottende etenswaren laten ze links liggen.

Meest voorkomende soorten muizen

In Nederland komt de huismuis (Mus musculus) het meeste voor. Daarnaast komen ook de Bosmuis, de Woelmuis, de Dwergmuis en de Slaapmuis in verschillende variaties voor. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn Spitsmuizen geen muizen. Ook vleermuizen zijn geen muizen.

Wist je dat...

Alléén échte
ongediertebestrijders uit jouw buurt!