Foto van Mollen Tips & adviezen

Mollen

Veel zoogdieren leven bovengronds, maar er is ook een zoogdier die onder de grond leeft en soms wel gangen van 200 meter lang graaft. Dat is natuurlijk de mol. De mol heeft een zwarte vacht met flexibele haren, waardoor het geen probleem is als ie achterstevoren door een gegraven gang heen moet. Zodra het voorjaar wordt, komen de mollen in actie en planten zich voort.

Tips

  1. Genoeg bomen in de tuin ontmoedigen de mol om te gaan graven.
  2. Stop een omgekeerde fles in een molshoop. De fles vangt de wind op en die produceert vervolgens “geluid” wat de mol als vervelend ervaart.
  3. De geur van de planten Keizerskroon en Kruisbladwolfsmelk schrikken de mol af, plaats deze op een strategische plek in je tuin.

Hoe ziet een mol eruit?

Een mol wordt meestal tussen de 11 en 16 centimeter groot en is goed te herkennen aan zijn fluwelen, zwarte vacht. De mol graaft de gangen door middel van zijn kleine handjes, met aan elke hand 5 vingers. Toch kan de mol nauwelijks zien. Zijn zicht is zeer slecht, maar dit wordt gecompenseerd door de gevoelige snorharen op de voorkant van zijn hoofd. De mol is elke dag op zoek naar voedsel en hij legt vaak een voorraad aan voor in de herfst. Regenwormen zijn de meest gegeten insecten onder de mollen.

Molshopen

Iedereen heeft ze weleens gezien: die hoopjes zand in een tuin waardoor je meteen weet dat er mollen actief zijn. Mollen graven gangen tot zo’n 120 cm diep, dit zijn de diepgelegen gangen. Deze gangen zijn ongeveer 5 centimeter breed. De mol graaft soms ook gangen die meer aan de oppervlakte liggen. De ondergrondse gangen zijn soms wel 200 meter lang. Het overtollige zand graven ze met hun poten naar achteren waardoor die molshopen ontstaan. Mollen gebruiken gegraven gangen om bovengronds te komen. Zodra ze bovengronds zijn, nemen ze bruikbaar materiaal mee om hun ondergrondse nest mee te bouwen.

Last van mollen?

Als er zich mollen in je tuin bevinden, wordt je tuin ernstig aangetast door de molshopen. Dit kan enorm veel overlast veroorzaken. Er zijn veel verschillende manieren om deze mollen in je tuin weg te jagen of te weren. Plaats bijvoorbeeld een in de grond gegraven hek om de mollen tegen te houden of ontmoedig ze door bepaalde planten in je tuin te planten waar de mollen niet dol op zijn. Mocht dat niet lukken, vang de mol dan met een kooi of een klem of neem contact met ons op voor professionele ongediertebestrijding.

Wij vertellen het

Veelgestelde vragen over mollen

Welke schade richten mollen aan?

Mollen graven lange gangen onder de grond. Door deze gangenstelsels kunnen verzakkingen in de grond of dijkzwakte ontstaan. Ook bepaalde machines die boeren gebruiken kunnen kapot gaan door de vele molshopen die deze beesten creëren. Een ongediertebestrijding is dan noodzakelijk.

Hoe kan ik zelf mollen bestrijden?

Er zijn verschillende methodes om mollen zelf te bestrijden. De meest vriendelijke manier is om mollen te verjagen met bepaalde planten zoals kruisbladwolfsmelk. Je kunt ook mollen vangen in mollenkokers en mollenklemmen. Daarnaast bestaat er mollengif om mollen te bestrijden. Let op, dit kan ook schadelijk zijn voor mensen.

Hoe voorkom ik mollen in mijn tuin?

Het is lastig om mollen te voorkomen in je tuin. De beste manier is ervoor te zorgen dat er veel bomen in je tuin staan. Door de wortels van bomen wordt je tuin onaantrekkelijk voor mollen omdat ze dan niet goed kunnen graven. Ook helpt het plaatsen van vogelgaas rechtopstaand diep in de grond. Hier kunnen mollen niet doorheen komen.

Kan ik mollen vangen zonder de mol te doden?

Ja, er bestaan mollenkokers waarbij je de mol kunt vangen. Je zet de koker op de uitgang van de molshoop. Zodra de mol naar buiten komt, loopt hij de koker in en gaat er een klepje dicht achter hem dicht.

Heeft een mol natuurlijke vijanden?

Onder de grond heeft de mol soms alleen een andere mol als vijand. Ze kunnen namelijk elkaar doden wanneer ze in elkaars territorium komen. Boven de grond kan de mol worden aangevallen door roofvogels, wezels, katten en vossen. Ook kan de mol doodgaan aan tekort aan water of juist door verdrinking door overstromingen.

Meer verdieping

Artikelen over mollen

Hieronder lees je onze artikelen en informatie om je op weg te helpen met het uitvoeren van een bestrijding. Wekelijks voegen we nieuwe artikelen toe of brengen we informatie up-to-date.


Feiten over mollen

Risico's van zelf bestrijden

Wanneer je zelf bestrijdt gaat dit lang niet zoals een vakkundige bestrijder dit doet. Je bespaart jezelf misschien wat geld, maar neemt daardoor meer risico.


Activiteit

Mollen zijn heel actief op dit moment in Nederland.

Gezondheid

Mollen zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

Schade

De kans is zeer groot dat mollen schade aan kunnen brengen.

Populatie

Mollen kunnen zich snel vermenigvuldigen.