Muizenbestrijding

Er zijn meerdere mogelijkheden voor muizenbestrijding: muizen verjagen, muizen vangen en terugplaatsen in de natuur of het verdelgen van muizen in huis of omgeving. Niet elke aanpak is daadwerkelijk effectief. Voor een effectieve muizenbestrijding is er professionele kennis, kunde en middelen nodig over het bestrijden van muizen.

Muizen in huis

Muizen komen door de kleinste kieren en gaten jouw huis binnen en planten zich in een snel tempo voort. Binnen de kortste keren zie je een muis, vind je keutels of ontdek je aangetast voedsel. Muizen in huis is een lastig en onhygiënisch probleem. Ze verspreiden hun uitwerpselen door het hele huis, tasten voedsel aan en knagen aan kabels en meubilair. Om het muizenprobleem in jouw huis of omgeving niet groter te maken dan nodig is, kies dan altijd voor een effectieve muizenbestrijding.

Muizen zelf bestrijden

Muizen zijn schuchtere dieren. Dit maakt het lastig om muizen zelf te bestrijden. Bij het zelf bestrijden van muizen wordt er vaak gebruik gemaakt van:

Het nadeel van deze middelen is dat het vaak niet effectief genoeg is om de hele muizenplaag te bestrijden. Om de muizenplaag niet te verergeren en definitief te bestrijden, is er kennis nodig van de verschillende soorten muizen en hun gewoontes. Elke soort muis vraagt om een eigen bestrijding.

Werkwijze professionele ongediertebestrijders

Bij professionele muizenbestrijding wordt er altijd snel en effectief gewerkt. Er wordt rekening gehouden met de risico’s voor de gezondheid van de mensen en huisdieren in de buurt. Professionele ongediertebestrijders herkennen het verschil tussen looproutes, nestplaatsen en verblijfplaatsen van de muis. Bij een kleine muizenplaag is het plaatsen van alleen muizenklemmen bijvoorbeeld voldoende. De muizenbestrijder stelt de muizenklemmen strategisch op. Bij grote plagen wordt er een combinatie gemaakt van muizenvallen en muizengif voor een effectieve muizenbestrijding.

Professionele muizenbestrijding

Voorkom dat een muizenplaag erger wordt en schakel voor bestrijding van muizen altijd professionele hulp in. Professionele ongediertebestrijders hebben de kennis in huis om direct te herkennen met welke muis zij te maken hebben en de omvang van de plaag. Per situatie wordt een effectieve muizenbestrijding toegepast. Professionele muizenbestrijding zorgt ervoor dat het muizenprobleem definitief verdwijnt. Ook voor preventieve zorg is een professional de aangewezen persoon. Vind hier jouw de ongediertebestrijder bij jou uit de buurt.

Alléén échte
ongediertebestrijders uit jouw buurt!