Mogen wij je helpen?

Waar woon je?
Opnieuw

Muizenbestrijding

Er zijn meerdere mogelijkheden voor muizenbestrijding: muizen verjagen, muizen vangen en terugplaatsen in de natuur of het verdelgen van muizen in huis of omgeving. Niet elke aanpak is daadwerkelijk effectief. Voor een effectieve muizenbestrijding is er professionele kennis, kunde en middelen nodig over het bestrijden van muizen.

Muizen in huis

Muizen komen door de kleinste kieren en gaten jouw huis binnen en planten zich in een snel tempo voort. Binnen de kortste keren zie je een muis, vind je keutels of ontdek je aangetast voedsel. Muizen in huis is een lastig en onhygiënisch probleem. Ze verspreiden hun uitwerpselen door het hele huis, tasten voedsel aan en knagen aan kabels en meubilair. Om het muizenprobleem in jouw huis of omgeving niet groter te maken dan nodig is, kies dan altijd voor een effectieve muizenbestrijding.

Zijn muizen schadelijk voor je gezondheid?

Muizen zijn dieren die bekend staan als dragers van ziektes. Om deze reden zijn muizen in huis ongezond en schadelijk voor jouw gezondheid. De ziektekiemen die muizen bij zich dragen, verspreiden zij door middel van hun urine, speeksel en ontlasting. Hierdoor raakt het huis, de omgeving en het voedsel in huis verontreinigd. Direct of indirect contact met deze ziektekiemen is schadelijk voor de gezondheid.

Ziektes door muizen

Een muis knaagt aan voedsel, verspreidt gedurende de dag urine en legt gemiddeld tachtig keutels per dag. Ziekteoverdracht van muis op mens vindt plaats door uitwerpselen van de muis aan te raken, aangetast voedsel te eten of door direct contact met een besmette muis. Het is van belang voor je eigen gezondheid om zo snel mogelijk een muizenbestrijding te laten uitvoeren als je last hebt van muizen. Je kunt proberen om muizen zelf te bestrijden, maar omwille van je gezondheid raden wij dit af. De meest voorkomende ziektes die muizen bij zich dragen, zijn:

Salmonella

Salmonella komt voor in de darmen van muizen en verplaatst zich via de ontlasting. Voedsel dat in contact met ontlasting komt, raakt besmet met de Salmonellabacterie. Door het eten van besmet voedsel raken wij besmet met Salmonella. Symptomen zoals diarree, buikpijn en koorts zijn het gevolg van een milde besmetting. Bij erge besmetting dringt Salmonella door in de bloedbaan. De bijkomende symptomen verdwijnen in deze gevallen niet vanzelf.

Hantavirus

Via urine en ontlasting verspreiden muizen het Hantavirus. Als de ontlasting of urine opdroogt, verplaatsen de virusdeeltjes zich in de lucht. Het inademen van deze besmette lucht zorgt voor besmetting met het Hantavirus. Besmetting met het Hantavirus zorgt voor grote gezondheidsproblemen. Het virus heeft een incubatietijd van zes weken. In het beginstadium ontstaan er symptomen als koorts, hoofdpijn, misselijkheid, pijnlijke spieren en vermoeidheid. Dit virus kent geen geneesmiddel of vaccin. Opname in het ziekenhuis is de enige behandelmethode voor het Hantavirus.

Leptospirose

Leptospirose is een bacterie dat leeft in de nieren van muizen. Via de urine wordt de bacterie uitgescheiden. De bacterie wordt overgebracht op de mens door direct of indirect contact met de urine van de muis. Na contact met Leptospirose ga je je ziek voelen binnen twee tot dertig dagen. Het grootste gedeelte van de besmette mensen krijgt lichte symptomen als koorts, spierpijn en hoofdpijn. Bij ongeveer tien procent van de besmettingen met Leptospirose ontstaan er hevige symptomen waaronder longaandoeningen en beschadigingen aan lever en nieren.

Muizen zelf bestrijden

Muizen zijn schuchtere dieren. Dit maakt het lastig om muizen zelf te bestrijden. Bij het zelf bestrijden van muizen wordt er vaak gebruik gemaakt van:

Het nadeel van deze middelen is dat het vaak niet effectief genoeg is om de hele muizenplaag te bestrijden. Om de muizenplaag niet te verergeren en definitief te bestrijden, is er kennis nodig van de verschillende soorten muizen en hun gewoontes. Elke soort muis vraagt om een eigen bestrijding.

Werkwijze professionele ongediertebestrijders

Bij professionele muizenbestrijding wordt er altijd snel en effectief gewerkt. Er wordt rekening gehouden met de risico’s voor de gezondheid van de mensen en huisdieren in de buurt. Professionele ongediertebestrijders herkennen het verschil tussen looproutes, nestplaatsen en verblijfplaatsen van de muis. Bij een kleine muizenplaag is het plaatsen van alleen muizenklemmen bijvoorbeeld voldoende. De muizenbestrijder stelt de muizenklemmen strategisch op. Bij grote plagen wordt er een combinatie gemaakt van muizenvallen en muizengif voor een effectieve muizenbestrijding.

Professionele muizenbestrijding

Voorkom dat een muizenplaag erger wordt en schakel voor bestrijding van muizen altijd professionele hulp in. Professionele ongediertebestrijders hebben de kennis in huis om direct te herkennen met welke muis zij te maken hebben en de omvang van de plaag. Per situatie wordt een effectieve muizenbestrijding toegepast. Professionele muizenbestrijding zorgt ervoor dat het muizenprobleem definitief verdwijnt. Ook voor preventieve zorg is een professional de aangewezen persoon. Vind hier jouw de ongediertebestrijder bij jou uit de buurt.