De bruine rat

Je denkt dat de bruine rat bruin is, maar vaak zijn ze een combinatie van bruin en grijs. De bruine rat heeft een vlek op de buik die lichter is dan de vacht of zelfs helemaal wit. Van snuit tot staart is de bruine rat 20 tot 30 cm. De staart is altijd korter; ongeveer 15 tot 25 cm.

Hoe leeft de bruine rat?

Ratten leven in kleine, sociale groepen. Deze bestaan uit een dominant mannetje, enkele ondergeschikte mannetjes en voor de rest uit vrouwtjes. Met voldoende voedsel krijgen bruine ratten iedere 4 tot 6 weken het gehele jaar door jongen. De vrouwelijke bruine rat wordt zwanger gemaakt door één mannelijke rat en krijgt na 21 tot 23 dagen 1 tot 20 jongen. De jonge ratten zijn de eerste 12 tot 14 dagen blind en kaal. De groei is afhankelijk van de worpgrootte. De moederrat heeft 6 tepels om haar jongen te voeden.

Levenscyclus

12 tot 14 dagen oud openen de jonge ratten hun ogen en zijn ze volledig behaard. Wanneer de jonge ratten 21 dagen oud zijn, schakelen ze over naar vast voedsel. Na 5 tot 6 weken zijn ratten geslachtsrijp. Door gezamenlijke reproductie krijgen ze tot 2.000 jongen in het jaar. Alleen overleeft hier slechts een gedeelte van. De vrouwelijke bruine rat is vaak weer zwanger terwijl ze de jongen uit het vorige nest nog aan het voeden is. In het wild wordt de bruine rat ongeveer 3 jaar oud.

Waar leeft de bruine rat?

De bruine rat komt bijna overal voor, alleen niet op de polen en een paar onbewoonde eilanden. De bruine rat houdt van een vochtige, maar niet te warme omgeving, zoals een kelder, schuur, stal en onder de vloeren van gebouwen. Ratten zijn cultuurvolgers, ze leven waar de mens ook leeft en zijn deels afhankelijk van de mens. De bruine rat is een alleseter, maar ze hebben zeker een voorkeur. Het liefst eet de bruine rat granen, knolgewassen, groenten en fruit. Maar ze lusten ook vlees en vis en eten in nood andere ratten.

Rattensoorten

Rattus Norvegicus (bruine rat) komt veel in Nederland voor, samen met de muskusrat en de woelrat (waterrat). De zwarte rat komt vanuit het zuiden steeds meer naar Europa toe. Vroeger was de zwarte rat de meest voorkomende soort, maar toen de bruine rat kwam, doodde ze bijna alle zwarte ratten. Destijds had dat nog een mooi voordeel; de vlooien van de zwarte rat brachten de pest. Doordat de bruine rat de zwarte rat uitroeide, hebben ze ook bijna de pest tot een halt geroepen.

Alléén échte
ongediertebestrijders uit jouw buurt!