KPMB

De KPMB is een stichting voor het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement. Bedrijven die werken op basis van de systeemvoorschriften van de KPMB, dit aantoonbaar maken én laten toetsen door een erkende certificerende instantie, verkrijgen het Keurmerk Plaagdiermanagement.

De KPMB ontwikkelde verschillende modules zoals; keurmerk Plaagdiermanagement, IPM rattenbeheersing, IPM houtbescherming en CEPA.