Boktorbestrijdingsmiddel

Er zijn verschillende bestrijdingsmiddelen beschikbaar voor het behandelen van hout dat door boktor is aangetast én voor het preventief behandelen van hout ter voorkoming van aantasting door boktorren. Het middel verdelgt houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraantasting. Het bestrijdingsmiddel mag uitsluitend mag uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van professionele ongediertebestrijders. Dus het zelf bestrijden van boktor met dit boktorbestrijdingsmiddel gaat niet. Hoe wordt dit boktorbestrijdingsmiddel toegepast?

Boktor bestrijden

Voordat je mag beginnen met het toepassen van het boktorbestrijdingsmiddel als jouw hout is aangetast door boktor, moeten eerst wat handelingen verricht worden. Voor een effectieve boktorbestrijding moet je allereerst het hout voorbereiden. Hoe doe je dit?

  • Op droge wijze moet je het hout ontdoen van stof, vuil en boormeel.
  • Ook dien je de boorgangen open te steken en het aanwezige boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen.
  • Verder moet je eerst de aanwezige beits, verf of waslagen verwijderen voordat je het hout met het boktorbestrijdingsmiddel mag behandelen.

Hoe werkt een boktorbestrijdingsmiddel?

Het boktorbestrijdingsmiddel breng je op het te behandelen oppervlak door middel van bespuiten onder lage druk met grove druppel. Indien nodig breng je het middel in meer dan één bewerking op, zodat het middel de kans krijgt om in het hout te trekken in plaats van dat de vloeistof er per bewerking af druipt. Het is aan te raden om periodiek te checken of de behandeling voldoende is geweest. Tref je weer boormeel en dus boktor in hout aan, dan moet je zo snel mogelijk het hout opnieuw met dit middel behandelen.

Zijn bestrijdingsmiddelen schadelijk?

Voordat je de behandelde ruimte binnen kan gaan, dient deze grondig geventileerd te worden. Het beste is om gedurende 48 uur niet in deze ruimte te verblijven, dit is niet goed voor de gezondheid. De meeste van deze middelen bevatten Permethrin, wat allergische reacties kan veroorzaken en bij inslikken de longen beschadigt. Probeer ook aanraking met dit middel te vermijden. Herhaalde blootstelling veroorzaakt namelijk een droge of gebarsten huid.

Boktor voorkomen

Ook is het mogelijk om hout preventief te behandelen. Voordat dit kan, moet eerst het hout alle benodigde bewerkingen hebben ondergaan, zoals boren, kepen, enzovoort. Als dit is gebeurd, dien je het middel toe te passen door middel van dompelen, drenken of vacuümmethoden. Zowel bij curatieve als preventieve behandeling is het van belang dat alle plekken worden meegenomen. Zodra één plek niet wordt meegenomen in de bestrijding, heb je alsnog kans op een boktorbesmetting en op den duur een boktorplaag.

Alléén échte
ongediertebestrijders uit jouw buurt!