Alleen gediplomeerde bestrijders
Altijd eerlijk & transparant
Meer dan 400.000+ tevreden klanten

Rattenprobleem niet minder in Bilthoven

Door Fleur 20 april 2016 — 3 min leestijd

In de wijk Brandenburg-West in Bilthoven is gebleken dat het rattenprobleem nog steeds erg groot is. Dit hebben de bewoners van Bilthoven aangegeven. Wat doet de gemeente om de overlast af te weren? Dit vraagt Henk Zandvliet zich af en gaat ervan uit dat de populatie van ratten steeds minder is.

In wijk Brandenburg-West groot rattenprobleem

Zandvliet is raadslid van GroenLinks. Aan het college van burgemeester en wethouders heeft hij erkende vragen gesteld. In de wijk Brandenburg-West in Bilthoven is het een groot probleem, geeft Zandvliet aan. Zandvliet vult aan: ‘Achter de keukenkastjes en achter de verwarming horen we de ratten knagen. Ze bevinden zich in de kruipruimte. In de tuin hebben bewoners de ratten gezien en er wordt geklaagd over verzakkingen. De bewoners van de Zuidpoolflat zeuren over ratten die zich in de kelderruimte bevinden.’

Verwijzing naar KAD van gemeente

De gemeente van Bilthoven (De Bilt) verwijst via hun website de inwoners naar het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen, wanneer zij klachten hebben over ratten. Zandvliet heeft een maand geleden het KAD gebeld en vertelt hier het volgende over: ‘Alle klachten worden vastgelegd en overhandigd aan de gemeente. Ze gaven mij aan dat ze pas strijd gaan voeren op het moment dat er meerdere meldingen binnen zijn gekomen uit dezelfde woonzone. Hoeveel klachten er al zijn geconstateerd en welke acties de gemeente gaat voeren, vraag ik mij af.’

Bestrijding ratten

Er is een rattenbestrijder ingeschakeld door de gemeente in oktober. Deze heeft in de wijk kisten geplaatst met lokstof. Het vangen van de ratten schoot echter niet op. Dit werd een paar maanden later aangegeven. De bestrijder van de ratten constateerde dat er zich nesten bevinden in de openbare tuin onder het flatgebouw. Hier wordt namelijk brood naar beneden geworpen. De rattenbestrijder heeft aan de gemeente gevraagd om de struiken dunner te maken. De reactie hierop was dat dit pas in het voorjaar kan. De bestrijder vond dat er door de gemeente te lang is gewacht met het ondernemen van actie. Dit baseert hij op de snelle voortplanting van de ratten.

Rattenoverlast nu minder

De SP was het eens met de mening van de gemeente. Een jaar geleden is er een rattenmeldpunt gestart om die reden. De SP ging ervan uit dat er zich honderden ratten moeten bevinden in Brandenburg-West in Bilthoven. Dit was gebaseerd op de binnengekomen meldingen. De ratten werden zelfs in de speeltuinen gesignaleerd. Momenteel is de rattenoverlast een stuk minder als het aan de gemeente ligt.

Maximaal vier meldingen per maand

Gemeentewoordvoerder Dick de Jager vertelt: ‘Momenteel komen er niet meer dan vier meldingen per maand binnen. Voor de zomer verwacht de gemeente over te gaan tot de normale controle. Momenteel moet een en ander nog onder aandacht gebracht worden en worden aangescherpt. Voorbeelden hiervan zijn het snoeien van het struikgewas en de bewoners aansporen om zelf ook maatregelen te nemen. Andere maatregelen zoals het vervangen van het riool wordt aangepakt door SSW.’

Bron: www.ad.nl